Art is magic delivered from the lie of being truth.

 
 

 

Драмаекспорт е преди всичко концепция. Зад нея стоят ясни цели – развиване на театрална и филмова дейност, участие и реализиране на телевизионни предавания и изложби, организиране и провеждане на културни форуми.

Драмаекспорт извършва и редица допълнителни дейности – публикуване и разпространение на печатни и електронни издания; рекламна, консултантска и дизайнерска дейност; програмистка дейност; мениджмънт и маркетинг в областта на театралното изкуство и културата.

Драмаекспорт сбъдва идеи.

Ла Сужиа – Кадифе и стомана

 

София: Два погледа, брат и сестра

 

Casta Diva

 

"Драмаекспорт" в действие!