Драмаекспорт желае да прекрачи както географските граници като създава платформа за развитието на международни проекти, така и границите на стандартното в изкуството – търси алтернативни театрални пространства, новаторска визия и хрумвания, нови сюжети и изразни средства.